İletişim sayfamızdaki İletişim Formunu göndermeden veya Özgeçmiş Gönderme sayfasından iş başvurusu yapmadan sadece internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde, ACS HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (metnin bundan sonraki bölümlerinde kısaca “ACS” olarak anılacaktır) olarak tarafımızdan sadece internet sitemizdeki içeriğin iyileştirilmesi amacıyla ziyaretçi trafiğinize ait veriler ve IP adresiniz internet sitemiz aracılığıyla elektronik ortamda işlenmekte ve bu amaçla sınırlı olarak ilgili iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek, yukarıdaki verilerinizin işlenmesini engelleyebilirsiniz.

ACS’ye başvurarak, kendi kişisel verilerinizle ilgili, ACS tarafından;

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin taleplerinizin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili başvurunuzu, ACS’nin internet sitesinde https://www.acsteknoloji.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/ACS_Basvuru_Formu.docx adresindeki Başvuru Formunu doldurarak, formda belirtilen yöntemlerden biriyle ACS’ye iletebilirsiniz.

Başvurunuzda belirttiğiniz talebiniz, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılarak size yanıt verilecektir. Ancak, verilecek olan yazılı yanıtın 10 sayfayı geçmesi halinde 10 sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1 TL veya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edilebilir. Başvurunun, ACS’nin hatasından kaynaklanıyor olması durumunda, alınmış bir ücret varsa, iade edilecektir.

 

TOP
ACS Teknoloji